Wie Wat Waar

Achtergrond van onszelf, nader in te vullen.

U kunt bij ons terecht voor

studie naar de planologische mogelijkheden van een kavel
* studie naar de mogelijkheden van een bestaande woning
* vergunningvrij bouwen of mantelzorgwoningen
* bouwkostenindicatie of stichtingskostenopzet
* ontwerp van uitbouw, aanbouw of opbouw
* ontwerp nieuwbouw of nieuw bijgebouw
* aanvraag benodigde vergunningen
* overleg met instanties
* vakkundig bouwkundig tekenwerk
* selectie aannemer
* controle inschrijfbegroting
* directievoering of dagelijks toezicht tijdens de bouw
* nazorg en begeleiding afwerking