De Terp, Uitgeest

wat:
aannemer:
status:

uitbreiding woonhuis
Peter Jonker, Limmen
ontwerp, gerealiseerd