bijgebouw Adama van Scheltemaweg, Bergen

wat:
aannemer:
status:

vergunningvrij aangebouwd bijgebouw
Kenza Bouw, Zaandam
gerealiseerd